Özetlerinizi en geç 22 Temmuz 2021 tarihine kadar

cindenadriyatike@gmail.com

adresine word/doc formatında gönderebilirsiniz

Özetleriniz en az 300 kelime olmalıdır, 3 adet anahtar kelime eklenmelidir

DİKKAT

Bildiri özet ve tam metinlerinizi gönderirken lütfen ORCID numaranızı ekleyiniz

Özet Gönderin