top of page

Özetlerinizi en geç 25 Mayıs 2022 tarihine kadar

cindenadriyatike@gmail.com

adresine word/doc formatında gönderebilirsiniz

Özetleriniz en az 300 kelime olmalıdır, 3 adet anahtar kelime eklenmelidir

DİKKAT

Bildiri özet ve tam metinlerinizi gönderirken lütfen ORCID numaranızı ekleyiniz

KONGRE DİLLERİ

Türkçe (tüm lehçeleri)

İngilizce

Özet Gönderin

bottom of page