© 2013 by İKSAD. All rights are reserved

Özetlerinizi en geç 5 Haziran 2020 tarihine kadar

cindenadriyatike@gmail.com

adresine word/doc formatında gönderebilirsiniz

Özetleriniz en az 250 kelime olmalıdır, 3 adet anahtar kelime eklenmelidir

 

Özet Gönderin