Özetlerinizi en geç 5 Haziran 2020 tarihine kadar

cindenadriyatike@gmail.com

adresine word/doc formatında gönderebilirsiniz

Özetleriniz en az 250 kelime olmalıdır, 3 adet anahtar kelime eklenmelidir

 

Özet Gönderin

© 2020 by İKSAD. All rights are reserved