© 2013 by İKSAD. All rights are reserved

ICSSCA - XI
ÇİNDEN KAPAK.jpg
ADRIYATİK-_11_KAPAK_FULL_TEXT.PNG
 

ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRELERİ HAKKINDA

Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongreleri, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) tarafından organize edilen, uluslararası katılımlı akademik organizasyonlar serisidir. Bu kongreler serisinin ilk dördü alanında uzman yüzlerce seçkin akademisyenin iştiraki ile Türkiye'nin değişik bölgelerinde gerçekleştirilmiştir. Beşinci kongre  18-25 Eylül 2017 tarihleri arasında Tokyo'da; Altıncı kongre 29-31 Mart 2018 tarihleri arasında Ankara'da; Yedinci kongre ise 11-14 Ekim 2018 tarihleri arasında Bakü'de yapılmıştır. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongrelerine ilk günden beri  Prof.Dr. Mustafa TALAS bey başkanlık etmektedir.

 

Önceki Kongreler

 
Sizi, ondan fazla ülkeden yüzlerce akademisyenin katılacağı kongremize bekliyoruz

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Kongre Başkanı

Prof.Dr. Mustafa TALAS

Kongre Başkanı

Ömer Halisdemir Üniversitesi, Nigde - TURKEY

E Mail: cindenadriyatike@gmail.com

İLETİŞİM