top of page

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Memmed ALİYEV

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Merkezi Kütüphane Müdürü

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Professors List

Prof. Dr. Akmaral SARGIKBAYEVA – Farabi Kazakh Milli Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa UNAL-Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Wakako SADAHIRO-Sapparo City Üniversitesi

Prof. Dr. Mykola VASKIV -Boris Grecenko Üniversitesi

Prof. Dr. Arif Mohamed QADRI-Faryab Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Kubilay GUL-Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Sarash KONYRBAEVA-Kazak Kızlar Devlet Pedagoji Üniversitesi

Doç. Dr. Sevcan YILDIZ-AkdenizÜniversitesi

Doç. Dr. Cholpon TOKTOSUNOVA-Rasulbekov Kyrgiz Economi Üniversitesi

Doç. Dr. Adil AKINCI- Kırklareli Üniversitesi

Doç. Dr. Lokman ZOR - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Doç. Dr. Malik YILMAZ-Ataturk Üniversitesi

Dr. Hülya BERKTAŞ BİNGÖL - İnönü Üniversitesi

Dr. Ehsanullah GUVANC-Faryab Üniversitesi

Dr. Firoz FAOZI - Kabil Devlet Üniversitesi

Dr. Nuray PAMUK ÖZTÜRK-Karamanoglu Mehmetbey Üniversitesi

Dr. Damezhan SADYKOVA - Kazak Kızlar Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Yang ZITONG-Wuhan Üniversitesi

Dr. Zongxian FENG-Xi`an Jiatong Üniversitesi

bottom of page